Privacy Policy

Het privacy statement van Mignon Juwelier & Stijl in Trend VOF, gevestigd in Oisterwijk en Mignon Tilburg BV. gevestigd in Tilburg verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van klanten. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement kan wijzigen in de tijd. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Indien u na het lezen van deze privacy Statement nog vragen heeft kunt u hiervoor ons bereiken op:

info@mignonjuwelier.nl

U heeft wettelijk recht op inzage hoe wij uw persoonsgegevens registreren en met welk doel wij deze gebruiken.

Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kunt te alle tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing, telemarketing en / of e-mailmarketing) dan kunt u zichzelf afmelden via: info@mignonjuwelier.nl

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het volgende:

Voor servicedoeleinden t.b.v. bij ons gekochte sieraden en/of horloges of voor sieraden en/of horloges die bij ons ter reparatie zijn ingeleverd.  

Garantieregistratie, dit stelt ons in staat om garantie te kunnen verlenen ook indien u geen aankoopbewijs of garantiebewijs meer in uw bezit heeft. Wij handhaven uw gegevens ook na het verstrijken van de garantieperiode, tenzij ons blijkt dat de registratie niet langer nodig is.

Persoonsgegevens verkregen vanuit acties bewaren wij. Tenzij u ons aangegeven heeft dat u na afloop van de actie periode niet meer op de hoogte wenst te worden gehouden, van onze producten en eventuele activiteiten.

Wanneer u onze winkels bezoekt is het in bepaalde omstandigheden gewenst dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis. Uw gegevens gebruiken wij om nauwkeurig te kunnen archiveren bijv. artikelen die u achterlaat t.b.v. reparatie.

Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen vanwege het opvragen van informatie via de website worden opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van vragen. Uw gegevens worden niet automatisch door ons vernietigt tenzij u aangeeft dit te willen.

Wanneer u van ons elektronische nieuwsbrieven ontvangt, via onze website of middels speciale registratieformulieren, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven door op de hyperlink te klikken. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief wordt uw mailadres uit onze registratie verwijderd.

Ons pand en de achterliggende parkeerplaats zijn beveiligd met camera’s. Bij het betreden van ons pand wordt u hier uitdrukkelijk op geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij een maand alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan.

Wij maken gebruik van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”.

De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een evenement.

De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Naast het gebruik van ‘’cookies’’ werken wij met een pixel. Deze analyseert activiteiten m.b.t. onze website & facebookpagina. Dit om inzicht te krijgen welke acties onze gebruikers uitvoeren op onze website waardoor wij een zo persoonlijk mogelijk aanbod kunnen bieden.

Persoonlijke gegevens worden door Mignon Juwelier niet verkocht aan derden.

Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte contractuele voorwaarden, waaronder een geheimhoudingsbeding.

Met wie delen wij persoonsgegevens:

  • Externe servicepartijen

In het geval van reparatie of omruiling van sieraden maken wij, naast onze eigen werkplaats, gebruik van externe partners.

  • Websites

Onze websites worden geschreven en gehost door onze medewerkers maar ook door derde partijen. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

  • Dealers

Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een dealer. Bijvoorbeeld omdat een dealer een reparatieverzoek heeft gekregen voor uw horloge of sieraad of omdat wij de dealer adviseren over de keuze van een horloge of sieraad in een specifieke situatie.

Uw rechten omtrent gegevensbescherming
Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij ons uw gegevensbeschermingsrechten doen gelden:

Recht op herroeping van de toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping van uw toestemming of voor zover de verwerking op een andere wettelijke basis kan worden gerechtvaardigd.

Recht op informatie: U hebt dus het recht op informatie van ons over uw opgeslagen gegevens volgens de regels van artikel 15 AVG (mogelijk met beperkingen volgens § 34 BDSG).

Recht op correctie: Op uw verzoek zullen wij de gegevens die over u zijn opgeslagen overeenkomstig artikel 16 AVG corrigeren als deze niet van toepassing of onjuist zijn.

Recht op wissen: Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen volgens de principes van artikel 17 AVG, indien andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplicht of de beperkingen volgens § 35 BDSG) of een overheersende interesse van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en claims) hier niets op tegen hebben.

Recht op beperking van verwerking: Rekening houdend met de voorwaarden van artikel 18 AVG, kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Recht op bezwaar

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Dit recht van bezwaar bestaat om bepaalde redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie en alleen voor gegevensverwerking waarvan de wettigheid gebaseerd is op een belangenafweging met betrekking tot profilering of voor directmarketing doeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn uw bezwaar te verwerpen. Een tegenstrijdigheid tegen direct marketing, inclusief profilering, is echter verplicht voor ons en het is ons niet langer toegestaan uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken.
Als u uw toestemming voor directe reclame hebt verstrekt en niet langer deze directe reclame wenst te ontvangen, moet u uw toestemming herroepen.